Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Kontiolahden Kanavateatteri ry 20.6.2023

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste henkilötietojen käsittelystä.

1. Rekisterin pitäjä

Kontiolahden Kanavateatteri ry

Jakokosken museokanava

Kesäteatterintie 17

81230 Mönni

040 747 3099

info@kontiolahdenkanavateatteri.fi


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mia Salmelainen: 050-3309250

Sanna Könönen: 040-7638480


3. Rekisterin nimi

Hallinto: jäsenrekisteri, hallituksen yhteystiedot

Näyttelijät, ohjaaja, tekninen henkilöstö: työryhmän yhteys- ja henkilötiedot

Katsojat: Kontiolahden Kanavateatteri ry:n asiakaspalvelurekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyksen jäsenluettelo (jäsenrekisteri) on henkilötietolaissa määritelty henkilörekisteri. Yhdistyslain mukaan yhdistyksen on pidettävä jäsenistään luetteloa. Jäsenrekisterin henkilötietoja käytetään luetteloinnin lisäksi yhdistyksen yhteydenpitoon, tiedottamiseen ja sääntömääräisten kokousten kokoon kutsumiseen. Hallituksen yhteystietoja käytetään yhdistyksen yhteydenpitoon, tiedottamiseen ja hallitustyöskentelyyn liittyen. Katsojista kerättyjä määrällisiä tietoja voidaan hyödyntää yhdistyksen toimintakertomuksessa, toimintasuunnitelmassa sekä toiminnan kehittämisessä.


5. Rekisterin henkilötietojen sisältö

Kontiolahden Kanavateatteri ry kerää jäseniltään ja henkilöstöltä seuraavia henkilötietoja: nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite, henkilötunnus (tarvittaessa).

Katsojilta kerätään lippuvarauksen yhteydessä seuraavat tiedot:

  • etu- ja sukunimi
  • henkilön edustaman organisaation nimi
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • tiedot varatuista lipuista
  • muut asiakkaan itse ilmoittamat, asiakaspalvelun kannalta tärkeät tiedot, esimerkiksi liikuntarajoite


6. Henkilötietojen lähde

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään suoraan järjestelmään sähköpostitse, puhelimitse, verkkolomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla. Jäsenrekisteriä varten yhdistys käyttää Membook.fi -sivustoa, johon jäsen rekisteröityy omalla tunnuksella ja salasanalla. Jäsen syöttää tarvittavat tiedot järjestelmään itse.


7. Henkilötietojen käsittelijät ja säilytys

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekistereiden käyttöoikeus on erikseen nimetyillä henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterin tietojen käyttöä. Rekistereitä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.


8. Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille

Rekistereiden tiedot ovat ainoastaan Kontiolahden Kanavateatterin käytössä. Teatteri ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolillle, EU/ ETA alueen ulkopuolelle, eikä käytä henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita.


9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään Kontiolahden Kanavateatterin rekistereissä ainoastaan niin kauan kuin se on kyseisen toiminnan kannalta tarpeellista ja sen mukaan, mitä säilyttämisajoista on erikseen määrätty arkistolaissa.


10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on talletettu rekisteriin
  • saada virheellinen henkilötieto korjattua
  • saada tietonsa poistettua rekisteristä
  • rajoittaa tietojen käsittelyä

Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen: info@kontiolahdenkanavateatteri.fi


11. Profilointi

Rekisterin avulla ei tehdä profilointia eikä muuta automaattista päätöksentekoa.


12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kontiolahden Kanavateatteri ry pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tarpeen vaatiessa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.